สินค้า

พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน


เทียบเท่า A
อายุการใช้งาน 3-4 เดือน

ขนาด:
1.50 x 200
1.20 x 400
1.00 x 400
0.80 x 400