สินค้า

พลาสติกคลุมดิน

พลาสติกคลุมดิน


เทียบเท่า B
อายุการใช้งาน 2-3 เดือน

ขนาด:
1.20 x 400
1.00 x 400
0.80 x 400